g
ݐЎ
QUNSP
wN PN  QN  RN  SN  TN  UN  ǂ 
 Pg QRl  QPl  QTl  QSl  QRl  QRl  Pl  QVVl  
 Qg QRl  QOl  QTl  QUl  QRl  QPl  Pl
 v SUl SPl  TOl  TOl  SUl  SQl  Ql